Villkor för hyrköp av stråkinstrument


Vill du låta ditt barn prova ett instrument i lagom storlek, och låta instrumentet "få växa" tillsammans med barnet? Eller vill du själv pröva att spela något nytt instrument? Då kan hyrköp vara något för dig.

Du betalar en månadshyra som samtidigt är en räntefri avbetalning. Betalning sker kvartalsvis i förskott.  Du ansvarar själv för att betalningen kommer till Tonbyggaren i rätt tid, faktura skickas ej ut. Månadskostnaden storlek är beroende av instrumentets värde (se nedan). Så småningom kommer du att ha betalat för instrumentet som sålunda är ditt!
Från 1/16 till fullstor violin finns det 7 storlekar, för övriga stråkinstrument något färre. Du får byta storlek när du vill och betalar då en bytesavgift på 500:- för violin/viola, och 750:- för cello/bas. Avgiften täcker kostnader för putsning och justering m.m.


Månadsavgiften är satt i förhållande till instrumentets värde

< 3400                   150 kr/mån för Violin
3500-4900              250 kr/mån för Violin/Viola
5000-7400              350 kr/mån för Violin/Viola/Cello
7500-8900              500 kr/mån för Cello
9000-11000            650 kr/mån för Kontrabas

Stråke, fodral och harts ingår.
Övriga tillbehör t.ex. axelstöd, stackelstöd, noter m.m. får du själv köpa till.

Hyrköpsinstrumenten väljs bland de begagnade instrument som finns i butiken. Det finns för det mesta ett antal i varje storlek att välja mellan. Tröttnar du på att spela och vill avbryta ditt hyrköp är det bara att lämna tillbaka instrumentet och betala för påbörjad månad.
OBS! Instrumentet är Tonbyggarens egendom tills det är till fullo betalt.
Under hyrtiden är du som hyrestagare ansvarig för instrumentet. Skador som uppstår på instrumentet under hyrestiden repareras av Tonbyggaren, men reparationen bekostas av hyrestagaren.

TONBYGGAREN VIOLINCENTER önskar er välkomna och önskar mycket nöje med ert stråkinstrument!